In het wetenschappelijk tijdschrift “The Lancet” (dat al een negatief artikel over het nut van hydroxychloroquine bij COVID-19 introk wegens totaal verkeerde opzet), verscheen op 1 juli een overzichtsartikel dat stelde dat er voldoende onderbouwing bestond voor het aanhouden van 1,5 meter afstand. Toen kritische onderzoekers van de Universiteit van Oxford evenwel alle afzonderlijke studies daarin inhoudelijk bekeken, bleek dat er van deze stelling uiteindelijk helemaal niets klopte, meer: dat er volledig gefabriceerde of verzonnen gegevens bij zaten [1].


Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels overduidelijk aangetoond dat de overdracht van coronavirussen gebeurt via aerosols van zeer fijne druppeltjes die tot diep in de luchtwegen kunnen dringen; niet via grote druppels (20 maal minder infectieus dan aerosols, bereiken de longen niet) en niet via contact. Die aerosols gedragen zich zoals een gas, verspreiden zich meters ver en quasi egaal in een ruimte en kunnen er uren blijven hangen. Daarom is 1,5 meter afstand houden in een afgesloten ruimte flauwekul. Het beste is daarom te zorgen voor een goede ventilatie en voor voldoende luchtvochtigheid [2].


“Onzin, die coronamaatregelen.”
 Prof Em experimentele immunologie, Dr Pierre Capel


Buitenlucht biedt een perfecte ventilatie voor de aerosols. Daarom is in de buitenlucht 1,5 m afstand houden (dijken, stranden, straten) ook compleet zinloos: er is geen overdacht van viruspartikels [2]. Er zijn ondertussen al tal van voorbeelden van grote evenementen die in buitenlucht plaatsgrepen (bv. ‘Black lives matter’- en andere massademonstraties, grote voetbalmatchen), waarbij duizenden mensen heel dicht en zonder mondmasker bij elkaar stonden en dat werd totaal niet gevolgd door een plotse toename van ziektegevallen [3].


1. Dr Dick Bijl, epidemioloog, oud president ISDB, huisarts – 2. Willem Engel, analytisch chemicus en nanotechnoloog – 3. Dr Bodo Chiffmann, KNO-arts, spoedarts


Lees het vervolg van dit artikel >>> Onherstelbare collateral damage door lockdown en andere coronamaatregelen

Serie ongecensureerde informatie over COVID-19:

  1. Ongecensureerde informatie over COVID-19
  2. ‘Dokters voor de waarheid’ tegen coronaleugens
  3. Positieve PCR-tests zijn pertinent geen synoniem voor ‘besmettingen’ of ‘corona-infecties’ en vertonen grote foutenmarges
  4. Mondmaskers zijn onzin en helpen juist niet tegen COVID-19
  5. 1,5 meter afstand houden of ‘social distancing’ slaat nergens op
  6. Onherstelbare collateral damage door lockdown en andere coronamaatregelen
  7. Sterven ‘met ’ COVID-19 in plaats van sterven ‘aan’ COVID-19
  8. Kinderen: misschien wel de grootste slachtoffers
  9. De nep-oplossing: een nauwelijks werkzaam vaccin, dat bovendien onveilig is
  10. Het allerbelangrijkste blijft: versterk je immuniteit!


Tekst overgenomen en bewerkt uit: BioGezond.
https://www.evolution.be/wp-content/uploads/2020/08/Ongecensureerde-informatie-over-COVID-19.pdf
Tekst en compilatie van gegevens door: Dr Geert Verhelst en Rob Vaes, directeur van De Levensschool VZW.
Wil U meer weten en dieper ingaan op de wetenschappelijke achtergronden? www.viruswaanzin.be