Op het moment dat de ziekenhuisopnames wegens en de sterfte door COVID-19 een zeer laag peil bereikten en men bovendien zag dat mensen die in juli door COVID-19 ziek werden, dit deden met veel minder ernstige verschijnselen dan in maart (vanwege de door veel virologen voorspelde afname van de virulentie of kracht van het SARS-Cov2-virus), gebeurde er een malafide kunstgreep: om de mensen blijvend bang te maken en ervan te overtuigen dat er een ‘tweede golf’ op komst was, werd plots het accent gelegd op een stijgend aantal ‘besmettingen’, vastgesteld door de zogenaamde PCR-test.

“De PCR-test is per definitie niet geschikt om te bepalen of iemand een ziekmakende hoeveelheid virus heeft of niet.” 
Dr Kary Mullis, Nobelprijswinnaar en uitvinder van de PCR-test

Waarom neemt het aantal positieve tests niet of nauwelijks toe?
 • Er wordt gewoon meer getest. In relatie tot het aantal uitgevoerde tests steeg het aantal positieve tests in juli in vergelijking met juni met amper 3 % [1], wat ver is van de door de media aangehaalde 50 tot 70 %!
 • Bovendien zijn de meeste van die positieve tests nu veel minderrelevant: waar eerst enkel mensen met griepachtige verschijnselen en luchtwegenklachten werden getest (en waarbij inderdaad COVID-19 gevallen zaten), worden nu ook mensen met een loopneus en zelfs gezonde mensen getest die bezeten zijn door angst voor het virus.
  Maar dat betreft dus veel meer symptoomvrije dragers, die de ziekte niet ontwikkelen (zie verder), net zoals jongeren die uit ‘rode zones’ uit vakantie terugkeren, positief testen, maar die verder toch nooit ziek zullen worden
 • Wat nu de ‘tweede golf’ wordt genoemd is gewoon de permanente aanwezigheid van een virus dat wordt geregistreerd door de PCR-testen, net zoals andere virussen permanent aanwezig zijn in onze leefwereld.
Wat zijn overigens sterke beperkingen van de PCR-test?
 • Ze meet geen actieve virussen en zegt dus zeker niet of iemand een infectie heeft of overdraagt [2]: er worden zeer kleine fragmenten van virusmateriaal (RNA) gedetecteerd, die vervolgens met een (dubieuze) factor worden vermenigvuldigd. Hoe hoger die factor, hoe meer positieve testen… Je toont dus alleen een stukje coronavirus aan (en mogelijk ook van andere coronavirussen dan SARS-Cov-2), waarvan je niet eens weet of die nog leeft of een infectie vertegenwoordigt; het kan even goed een stuk van een overwonnen en doodvirus zijn. Bovendien spoor je met de PCR-test een virus op aan de oppervlakte van de bovenste slijmvliezen, terwijl het virus enkel een gevaar betekent als het dieper in de longen zit en de slijmvliezen penetreert.
 • De uitvinder van deze laboratoriumtest (dus geen klinische test!) gaf zelf aan dat hij niet geschikt was om na te gaan of iemand al dan niet individueel besmettelijk is of een ziekmakende hoeveelheid virussen draagt. Het is een hulpmiddel om bij iemand die al symptomen heeft, te bevestigen dat die door een welbepaald virus is besmet. Deze test dient dus helemaal niet om te screenen of op te sporen, maar wordt daarvoor nu wel zwaar misbruikt.
 • Het gebeurt meermaals dat iemand positief test, een paar dagen later negatief, vervolgens weer positief. Dat geeft aan dat de test onvoldoende betrouwbaar is. Er is een sterke overschatting, want er zijn vaak vals positieve testen mogelijk [3]:
  • 2,2 % vals positieven bij het onschuldige verkoudheids-coronavirus OC43.
  • 7,6 % vals positieven bij het onschuldige verkoudheids-coronavirus E229.
  • 1,4 % vals positieven bij testen van placebo (staal zonder virussen).
Een postieve test wil zeggen dat je mogelijk in contact kwam met het virus, maar staat niet gelijk aan een actieve infectie [2],[4].
 • Het kan gaan om iemand die in het verleden een infectie heeft doorgemaakt, maar nu niet meer besmettelijk is (en gewoon ongevaarlijke virusrestjes draagt).
 • Het kan gaan om een symptoomvrije drager die nooit ziek zal worden, want 80 % van wie positief test, vertoont of ontwikkelt hele- maal geen klachten en uiteindelijk vertoont 98 % van wie positief test, nauwelijks symptomen. Bijvoorbeeld in een gevangenis in Tennessee testten 1349 mensen positief en vertoonden enkel 2 daarvan klachten. Zelfs in de groep tussen 70 en 79 jaar blijft 60 % symptoomvrij.
 • Het kan gaan om iemand die geen symptomen heeft en waarbij binnen enkele dagen symptomen te verwachten zijn.

“Er is een idiote focus op de verkeerde getallen waarmee angst wordt gegenereerd.”
Prof Em experimentele immunologie, Dr Pierre Capel

Conclusie: als grote hoeveelheden klachtenvrije mensen zullen getest worden in zogenaamde ‘testdorpen’, zal dat een piek van vals-positieven opleveren, zullen veel mensen onnodig bang gemaakt worden en gaat men van gezonde mensen patiënten maken die totaal onnodig zullen gestigmatiseerd, bang gemaakt en geïsoleerd worden.

1. Prof virologie Bernard Rentier – 2. Dr Carla Peeters, immunologe – 3. Prof. Dr. Heinz Zeichhardt, Dr. Martin Kammel. Kommentar zum Extra Ringversuch Gruppe 340 Virusgenom-Nachweis – SARS-CoV-2 April 2020 – 4. Dr Bodo Chiffmann, KNO-arts, spoedarts.


Lees het vervolg van dit artikel >>> Mondmaskers zijn onzin en helpen juist niet tegen COVID-19

Serie ongecensureerde informatie over COVID-19:

 1. Ongecensureerde informatie over COVID-19
 2. ‘Dokters voor de waarheid’ tegen coronaleugens
 3. Positieve PCR-tests zijn pertinent geen synoniem voor ‘besmettingen’ of ‘corona-infecties’ en vertonen grote foutenmarges
 4. Mondmaskers zijn onzin en helpen juist niet tegen COVID-19
 5. 1,5 meter afstand houden of ‘social distancing’ slaat nergens op
 6. Onherstelbare collateral damage door lockdown en andere coronamaatregelen
 7. Sterven ‘met ’ COVID-19 in plaats van sterven ‘aan’ COVID-19
 8. Kinderen: misschien wel de grootste slachtoffers
 9. De nep-oplossing: een nauwelijks werkzaam vaccin, dat bovendien onveilig is
 10. Het allerbelangrijkste blijft: versterk je immuniteit!


Tekst overgenomen en bewerkt uit: BioGezond.
https://www.evolution.be/wp-content/uploads/2020/08/Ongecensureerde-informatie-over-COVID-19.pdf
Tekst en compilatie van gegevens door: Dr Geert Verhelst en Rob Vaes, directeur van De Levensschool VZW.
Wil U meer weten en dieper ingaan op de wetenschappelijke achtergronden? www.viruswaanzin.be