Wist U dat onnoemelijk veel artsen niet akkoord gaan met de extreem negatieve en leugenachtige manier waarop in de pers bericht wordt over COVID-19 en met de buitenproportionele en onnodige strenge maatregelen opgelegd door de overheid?

Sommigen blijven anoniem uit vrees voor hun carrière, maar anderen komen naar buiten en ondernemen duidelijke stappen:

In Madrid riepen ‘Dokters voor de waarheid’ op om op te houden met de corona-onzin en de waarheid te verspreiden die zij als volgt samenvatten:

 1. het aantal slachtoffers van deze pandemie is niet groter dan de normale griepdoden die zich ieder jaar voordoen.
 2. bovendien werd het aantal COVID-19-slachtoffers dan nog door allerlei protocollen en voorschriften kunstmatig omhoog gekrikt.
 3. een lockdown en het dragen van maskers heeft geen enkele wetenschappelijke basis.
 4. COVID-19 heeft geen vast infectiepatroon: het is een combinatie van giftige patronen, waaronder ernstige elektromagnetische stress (door 5G) en een negatieve invloed van de griepvaccinatie. Er is daar een versterkende interactie die absoluut moet worden onderzocht.

“Volg de feiten en blijf bij de waarheid… We zitten momenteel in een angstepidemie in plaats van in een corona-epidemie.”
Willem Engel, analytisch chemicus en nanotechnoloog

Duitse en Oostenrijkse artsen en sympathisanten eisen een extraparlementaire onderzoekscommissie om aan te tonen dat het coronavirus helemaal geen “killervirus” is, dat er voor de strenge en ondemocratische maatregelen totaal geen wetenschappelijke rechtvaardiging bestaat, dat de huidige aanpak tot zeer ernstig psychosociaal lijden bij de mens en tot een enorm economisch debacle leidt. Meer dan 800 Nederlandse artsen, waaronder 6 hoogleraren, en meer dan 1000 medische professionals, waaronder 7 hoogleraren, schreven een ‘brandbrief’ waarbij gesteld wordt dat “de huidige maatregelen (verplichte social distancing, – isolatie, -hygiënemaatregelen en – persoonlijke beschermingsmaatregelen zoals mondmaskers) in hoge mate de visie op gezondheid en de rechten van de mens schenden”. Zo stelde interniste Dr Evelien Peeters dat de media, toen bleek dat de sterfte door COVID-19 niet groter was dan de sterfte voor griep, dit met nadruk en met blijdschap hadden moeten communiceren in plaats van blijvend negatieve berichten te verspreiden over de ‘coronacrisis’. Overigens repten de Nederlandse media in 2018 geen woord over de griepepidemie, die nochtans meer slachtoffers eiste dan de huidige COVID-19 (9400 versus 7000).

De ‘Infection Fatality Rate’ (IFR) voor COVID-19, of het aantal overlijdens binnen de besmette populatie ligt tussen 0,10% en 0,24% (Stanford Universiteit); sommige bronnen houden het op maximaal 0,3 %. Voor de seizoensgriep (Influenza) ligt die IFR in een normaal jaar tussen de 0,10 en 0,20%. We kunnen dus hooguit van een zware griep spreken. Bovendien volgt COVID-19 het patroon van natuurlijke ouderdomssterfte, waarbij de gemiddelde leeftijd bij overlijden door COVID-19 gelijk is aan die van sterfte door alle oorzaken: boven de 80 jaar (zelfs boven de 86 jaar in Zweden).

“Angst benevelt het verstand.”
Dr Fons Vanden Berghe

Lees het vervolg van dit artikel >>> Positieve PCR-tests zijn pertinent geen synoniem voor ‘besmettingen’ of ‘corona-infecties’ en vertonen grote foutenmarges

Serie ongecensureerde informatie over COVID-19:

 1. Ongecensureerde informatie over COVID-19
 2. ‘Dokters voor de waarheid’ tegen coronaleugens
 3. Positieve PCR-tests zijn pertinent geen synoniem voor ‘besmettingen’ of ‘corona-infecties’ en vertonen grote foutenmarges
 4. Mondmaskers zijn onzin en helpen juist niet tegen COVID-19
 5. 1,5 meter afstand houden of ‘social distancing’ slaat nergens op
 6. Onherstelbare collateral damage door lockdown en andere coronamaatregelen
 7. Sterven ‘met ’ COVID-19 in plaats van sterven ‘aan’ COVID-19
 8. Kinderen: misschien wel de grootste slachtoffers
 9. De nep-oplossing: een nauwelijks werkzaam vaccin, dat bovendien onveilig is
 10. Het allerbelangrijkste blijft: versterk je immuniteit!


Tekst overgenomen en bewerkt uit: BioGezond.
https://www.evolution.be/wp-content/uploads/2020/08/Ongecensureerde-informatie-over-COVID-19.pdf
Tekst en compilatie van gegevens door: Dr Geert Verhelst en Rob Vaes, directeur van De Levensschool VZW.
Wil U meer weten en dieper ingaan op de wetenschappelijke achtergronden? www.viruswaanzin.be