“Hoewel er zonder twijfel nog artsen in zitten die ter goeder trouw werken, is de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een zeer corrupte organisatie geworden: de belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie is zo groot geworden, dat ze niet langer kan functioneren.” 
Prof Em Karel van Wolferen

De laatste stap in het hersenspoelen van mensen is hen te beloven dat er een einde kan komen aan hun angst, de dag dat er een vaccin tegen COVID-19 beschikbaar is. Maar  En het vaccin verplichten voor iedereen is op zijn minst in strijd met de fundamentele rechten van de mens. Welke vragen kunnen we ons hierbij terecht stellen?

 • In hoeverre kan je vaccinproducenten vertrouwen dat ze een efficiënt vaccin ontwikkelen tegen COVID-19 als ze er niet eens in slagen om een griepvaccin te maken dat efficiënt werkt bij 60-plussers? Bv in Duitsland had de laatste 3 jaar een 60-plusser meer kans op griepklachten als hij tegen influenza gevaccineerd was dan wanneer hij niet gevaccineerd was [1]. De gerenommeerde ‘Cochrane collaboration’ van onafhankelijke wetenschappers besluit: “het bewijs voor een lager risico op griep of longontsteking na griepvaccinatie is beperkt. Er is geen leidraad over de veiligheid en werkzaamheid van een griepvaccin voor 65-plussers”.
 • Er kunnen geen werkzame vaccins ontwikkeld worden tegen virussen die snel muteren zoals het HIV-virus en het dengue-virus of tegen de verwekker van malaria. Ook het virus dat COVID-19 veroorzaakt, muteert heel snel. Er kan dus in principe geen vaccin gemaakt worden tegen COVID-19 en als het er wel komt, werkt het niet of maar heel kort [2]. Het vooropgestelde vaccin zal dus maar beperkt werken, geen langdurige bescherming garanderen en daardoor jaarlijks opgedrongen worden [3].
 • Hoe veilig kan een vaccin tegen COVID-19 zijn als [3]:
  • Meerdere nodige veiligheidstesten worden overgeslagen (dierenproeven, fase 3 op grote aantallen proefpersonen) of drastisch ingekort worden (fase 1 en 2 onderzoeken)
  • De onderzoeken niet placebo-gecontroleerd zijn, wat een minimumvereiste is
  • Er – voor de eerste keer – waarschijnlijk gekozen wordt voor mRNA-vaccins: die werden nog nooit gebruikt, zijn 100 % experimenteel, houden het gevaar in dat ze in ons eigen DNA-materiaal ingebouwd worden en zijn dus een vorm van genetische manipulatie
  • Men door de geforceerde ontwikkeling van kandidaat-vaccins in principe experimenten op mensen uitvoert, wat in strijd is met de conventies van Nürnberg.
  • Vroegere experimenten met coronavaccins aan het licht brachten dat gevaccineerde proefdieren net een veel groter risico droegen op complicaties na later contact met het wildvirus dan niet-gevaccineerde.
  • De producenten van COVID-19-vaccins op voorhand al vrijgesteld worden van juridische vervolgingen als mensen vaccinatieschade oplopen? Die schade zal verhaald worden op de overheid en dus uiteindelijk op de belastingbetaler.
 • Wat als een vaccinatie die geen garanties geeft op veiligheid en werkzaamheid, toch verplicht wordt voor iedereen?
  • Dat is ronduit belachelijk als 98 % van de mensen die met het SARS-Cov-2-virus besmet wordt, nauwelijks klachten ontwikkelt.
  • Momenteel zijn er medicijnen ter beschikking voor alle ziektestadia van COVID-19 (zoals hydroxychloroquine). Waarom moet je dan per se een vaccinatie opdringen als de noodzaak er niet meer is?
  • Dat treedt het fundamentele recht op vrije en geïnformeerde toestemming, zoals gegarandeerd door de Wet op de Patiëntenrechten en het UNESCO handvest, met de voeten.
 • Wist U overigens:
  • Dat een studie bij soldaten aantoonde dat vaccinatie tegen influenza gepaard ging met een 36 % groter risico op infecties door coronavirussen?
  • Een door vaccinatie veroorzaakte immuniteit bijna altijd zwakker is dan immuniteit die ontstaat na een infectie?
  • Een vaccin werkt eigenlijk maar goed bij mensen met een goed immuunsysteem (die hem niet nodig hebben) en niet of nauwelijks bij mensen met een slechte immuniteit.

1. Dr Bodo Schiffmann, KNO-arts – 2. Prof Em Experimentele immunologie Dr PierrZ
Capel – 3.Dr Kris Gaublomme

“Geen besmettelijker virus dan angst. Geen beter vaccin dan kennis.”

“Wees geen kuddedier dat zich naar de slachtbank laat leiden.”
Dr Pierre Capel, Prof Em experimentele immunologie


Lees het vervolg van dit artikel >>> Het allerbelangrijkste blijft:
versterk je immuniteit!

Serie ongecensureerde informatie over COVID-19:

 1. Ongecensureerde informatie over COVID-19
 2. ‘Dokters voor de waarheid’ tegen coronaleugens
 3. Positieve PCR-tests zijn pertinent geen synoniem voor ‘besmettingen’ of ‘corona-infecties’ en vertonen grote foutenmarges
 4. Mondmaskers zijn onzin en helpen juist niet tegen COVID-19
 5. 1,5 meter afstand houden of ‘social distancing’ slaat nergens op
 6. Onherstelbare collateral damage door lockdown en andere coronamaatregelen
 7. Sterven ‘met ’ COVID-19 in plaats van sterven ‘aan’ COVID-19
 8. Kinderen: misschien wel de grootste slachtoffers
 9. De nep-oplossing: een nauwelijks werkzaam vaccin, dat bovendien onveilig is
 10. Het allerbelangrijkste blijft: versterk je immuniteit!


Tekst overgenomen en bewerkt uit: BioGezond.
https://www.evolution.be/wp-content/uploads/2020/08/Ongecensureerde-informatie-over-COVID-19.pdf
Tekst en compilatie van gegevens door: Dr Geert Verhelst en Rob Vaes, directeur van De Levensschool VZW.
Wil U meer weten en dieper ingaan op de wetenschappelijke achtergronden? www.viruswaanzin.be